ANG POSITIBONG NAWONG SA KRITISISMO

Ang pagsaway natural nga kinaiya sa usa ka tawo base sa iyang nakita ug gibati ngadto sa iyang isig-ka-ingon, sa mga panghitabo ug sa mga kasinatinan sa kinabuhi.


Sa pamolitika ug pang-gobyerno dili mawala ang kritisismo bisan unsa ka pa kamaayong tawo, samot na kon dautan gayud.


Ang batasan sa mga tawo karon walay kalainan sa panahon ni Kristo — kusog mohukom.


Apan kon ikaw usa ka lider sa katawhan ilabina sa politikanhong pagdumala, likayi ang pagka-kipi ilabina likaya ang pagkamapahitas-anon.


Sa mga lider sa katilingban karon, daghang masuko kon sila sawayon. Ang ilang gusto nga sila kanunay yukbuan ug daygon.


Ang saktong tamdanan sa pagsaway ipaagi sa kon unsa ang nakita ug gibuhat sa gisaway nga lider.


Ang kritisismo makaguba sa usa ka politikanhong pundok ug makaguba sa usa ka liderato, samot na nga makaguba sa pagkatawo kon dili makasagang.


Kining maong kamatuoran nasinati na sa mga lider nga mas gipakadak-an ang ilang pagka-garboso ug pagka-arogante, nga maoy hinungdan sa ilang kaparutan o kapakyasan.


Sa mga lider sa katawhan, himuang inspirasyon ug kusog ang tanang mga pagsaway, isyu o hagit nga moabot kanimo. Pakigbisugi kana. Pagkat-on gikan niana. Ug ikaw mahimong usa ka tarong ug kasaligan nga sinugo sa katawhan.


Apan kining tanan dili lang sa mga empleyado sa katawhan, kondili sa matag usa kanato.

 

Articles You Might Like

Share This Article