BSKE: PAHIMUSLAN ANG KAHIGAYONAN

Nakapahimulos na og sobrang panahon ang mga kasamtangang naglingkod sa barangay ug ang mga SK tsirman sa nagkadaiyang barangay.


Ang pangutana: nakapahimulos ba usab ang katawhan sa matag barangay sa nisobra nga panahon sa ilang mga lider?


Nauswag na man gayud ang BSKE Disyembre 05, 2022 ngadto sa Oktubre 30, 2023 pinaagi sa Akta Republika 11935, kinahanglan magpakita og tarong nga serbisyo-publiko ang mga walay tarong nga nahimo sa pipila ka tuig.


Ug ang mga nagtarong gayud sa ilang gipanumpaan, i-mintinar o mas tarungon pa ang ilang pagpangalagad.


Kay moabot man gayud ang takna sa pagpili og bag-ong mga opisyales sa barangay ug SK.


Sa pagka-karon, paningkamutan unta sa mga opisyales sa barangay ug SK ang paghatag sa mga basic social services aron mahatagan og hustisya ang nadugang nga laing 10 ka buwan sa ilang termino.


Unta dili sayangon ang buhis sa katawhan nga maoy gisuweldo o “gipahalipay” ngadto nila isip bugti sa ilang pagpangalagad.


Pahimuslan unta nila ang dugang nga panahon aron mahuman ang angay humnon nga mga programa ug proyekto ug buhaton ang wala pa mahimo.


Sa mga tagi-barangay, paniid kamo sa inyong mga opisyales kon nagbuhat ba sa ilang “duties and responsibilities” isip mga piniyalan sa gahum.


Ug sa katawhan nga maoy nipiyal sa gahum, panid-i kon ila ba’ng gigamit sa maayo ug makatarunganong lakang-opisyal ang maong gahum lakip na ang panudlanan sa barangay ug SK.


Hinumdomi kanunay nga “Ang gahum sa gobyerno nagagikan sa katawhan.” Ang katawhan mao ang matuod nga gobyerno sa tanang gobyerno.

Articles You Might Like

Share This Article