Estasyunan

DAVAO CITY – Makapahinuklog ang estasyunan.

 

Kini maoy nisantup sa akong hunahuna ning milabay nga pipila ka adlaw human sa sunod-sunod nga byahe sa kaulohan ug dayon ning dakbayan nga akong gidak-an. Matag karon ug unya, di kalikayan nga daghang mga handumanan ang misantop sa hunahuna. Kini ilabina kay kini ang panahon sa tuig nga gihandum ang mga mahal sa kinabuhi nga mitaliwan na.

 

Dugay na nga mibiya ang akong mga ginikanan apan gilab-as ang akong panumduman sa luna nga akong gitagana kanila sa akong kinabuhi. Gani, subo man palandungon nga mas daku pa hinoon ang akong pagtahud kanila karon kay niadtong dinhi pa sila sa kalibutan.

 

Sa mga nakaila kaniya, di ikalimod nga anak ko sa akong amahan di lang tungod kay tupong-tupong ang among gitas-on apan sa akong gisagop nga panginabuhi tungod kay naila siya nga maayong mosuwat sa mga nakaabot kaniya.

 

Sa pikas bahin, di usab ikalalis ang pag-umol kanako sa akong inahan. Sa mga nakaila kaniya labina sa iyang mga kaliwatan, klaro kaayo ang resulta sa hugot niya nga disiplina nga igo ra usab niya nga nasunod sa iyang mga katiguwangan.

 

Duha sa akong mga maguwang nga niapas na nila nagbilin usab ug mga handumanan nga igong bawnon sa akong katapusang mga adlaw. Bisan pag di litukon ang kamingaw alang kanila, di ikalimod nga way makahulip sa ilang luna sa akong kinabuhi.

 

Sa usa ka estasyunan, dunay moabot ug dunay mobiya. Dunay malipayon, duna usay masub-anon. Dunay naghinobra ang gibitbit, duna usay igo-igo ra – kung di man galing kuwang. Apan ang di ikalalis nga alang sa tanan, ang estasyunan agianan lang.

 

Ingon usab niana ang kinabuhi. Dunay panahon sa kalipay, dunay mga takna sa kaguol. Dunay adunahan sa butang, dungog ug hiyas. Duna usay daghan nga igo-igo o kaha kuwang sa ilang panginahanglanon.

 

Managlahi ang pagpangandam sa tawo paingon sa byahe. Dunay kumpleto ang pagpangandam sa dapit nga ilang paingnan. Duna usay way preparasyon mao nga di andam inig dangat sa ilang padulngan.

 

Ang lawas sa tawo kutob ra aning kalibutana, apan ang iyang kalag ug ispiritu magpadayon sa iyang panaw ngadto sa sunod kinabuhi. Dunay di motuo nga duna pay kinabuhi human dinhi. Ug sakto sila, way problema. Apan daku kaayo silag problema og sayop ang maong pagtuo.

 

Para asa ang akong pagpangandam? Kanunay nako nga pahinumduman ang akong kaugalingon sa pagsugod sa akong adlaw nga kini nga kalibutan usa ra ka estasyunan.

Articles You Might Like

Share This Article