MAGMABINANTAYON SA PANAHON

Ang pag-andam sa atong kaugalingon sa tanang oras o panahon maoy kinahanglan nga praktisan sa matag usa ilabina kon anaay katalagman.

 

Ang linog, bagyo, baha, pagdaghili sa yuta, sunog, lakip na ang grabeng kainit ug uban pa, natural nga kalamidad nga namatngonan na sa kadaghanan.

 

Dili na kini bag-o ilabina sa mga katigulangan , sa mga hamtong ug sa mga ana-a na’y saktong pamuot, apan ana-a gihapoy nabiktima sa kasuko sa kinaiyahan.

 

Ang matag lungsod ug probinsya angayan gayud magbaton og saktong kahimanan aron makasalbar sa kinabuhi sa katawhan.

 

Importante kaayo ang komunikasyon tali sa gobyerno ug sa katawhan. Dali ra ang pagpakatap sa mga panghitabo karong panahona tungod sa modernong panahon.

 

Kinahanglan nga mobasa sa mga newspapers, maminaw sa radyo ug motan-aw sa balita sa telebisyon aron makahibawo sa dagan sa panahon.

 

Sa mga hamtong ilabina sa mga ginikanan, giyahi ang inyong mga sakop aron mahilikay sa disgrasya ilabina batok sa kusog nga haguros sa tubig-baha. Pahimangno-i nga dili magduwa sa tubig o maligo suba o dagat o tanang anaay nagdagan nga tubig, kay delikado. Usa pa, uso karong panahona ang ubo, sip-on ug uban pa’ng kumon nga sakit kon tingtugnaw.

 

Pag-andam kanunay og tambal, mga pagkaon, tubig ug tanang magamit kon magkinaunsa.

 

Labaw niana, tudloan ang katawhan ilabina sa matag pamilya nga mag-ampo o mangayo og tabang sa Kahitas-an, kay Siya man ang nahibalo ug anaay kontrol sa tanan.

Articles You Might Like

Share This Article