PAGPADAYAG SA GINOO

Taliwala sa kadaghang kalihukan sa Pasko, di kalikayan o kaha ikatinga nga di na hinoon malingi-an ang sentro sa kasaulogan nga si Kristo Jesus.

 

Sa unang Pasko, maoy kinaunhang nakaduaw sa Batang Manluluwas ang mga magbalantay sa karnero. Nauna pa sila kay sa mga mago o ang mga manggialamon kinsa nibyahe pa gikan sa sidlakan.

 

Gawas nga layo ang ilang gigikanan, kinahanglan pa nilang mangutana kang Haring Herodes kung asa nahimutang ang bata. Si Herodes, nga di usa ka hudeyo, kinahanglan pa usab nga mangutana sa mga pangulo sa simbahana ug mga eskriba kinsa mitudlo sa Bethlehem. Sa ato pa, nasayud na silang daan kon asa ipanganak ang Manluluwas apan wa sila maggimok og gani nahasol pa sa pag-abot sa mga mago.

 

Ngadto sa mga magbalantay sa karnero, ang kinaubsan ug pinakauyamot sa katilingban niadtong panahona, gipahibaw sa mga anghel ang pagkatawo ni Jesus. Apan bisan pa nga nasayod na ang mga eksperto sa Bibliya ug sa balaod, wa sila pahibaw-a.

 

Niining panahon sa kasaulogan, usa kini ka butang nga angay pamalandongan. Di tingali sama sa mga magbalantay nga magpakita gayud ang mga anghel, apan sa daghang mga pamaagi nga ihatud o kaha pugson kita nga mamalandong kon buot nato nga mahimamat. Angay pasidan-an niini ang mga gamhanan sama sa mga dagkong ranggo sa pulitika sama niadtong naglibut kang Herodes, mga lideres sa simbahan nga iyang gipatawag ug uban pa nga inila ug tinahud sa katilingban.

 

Sa unang Pasko, nagkalandrakas ang Bethlehem tungod lagi kay daghang nangabot sama ni Jose ug ni Maria nga kinahanglang magparehistro didto. May kalainan ba kini karon sa atong panahon? Suwayi ang Tagbilaran og di ba ka matanggong sa kadalanan sa kabaga sa trapiko. O kaha sa mga dagkung malls ug mga tindahan diin nagpunsisok ang mga namalitay. Di ba ingon usab niini sa unang Pasko?

 

Ambut og asa na ron ang mga tawo nga didto sa Bethlehem sa unang Pasko. Apan di tingali malalis ang ilang pagmahay nga wa sila makaduaw ug makakita kang Jesus. Tiaw ba, didto ka niadtong higayuna apan nasipyat ka sa kinadak-ang panghitabo sa kalibutan di lang niadtong panahona apan sa tibuok kasaysayan? Unsa may ilang gikambyo niini?

 

Lahi ang pagsimba kay alang ra na sa mga sama sa magbalantay sa karnero nga dunay kasingkasing nga mapainubsanon. Di tingali uyamot sa katilingban o kaha wailhi sama kanila, apan kadtong tinuod nga nagsimba sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Sama sa mga magbalantay ug sa mga mago, magpada og mensahero ang Ginoo kay siya nga nakakita sa tinuod kasingkasing sa tawo nahibaw kon kinsay tinuod nga nagsimba ug iyang anak.

 

Ngadto kanila di mosipyat sa pagpadayag ang Manluluwas. Tungod kay kini ang hinungdan kon nganong kinahanglang ipanganak ug mamatay si Jesus dinhi sa kalibutan.

Articles You Might Like

Share This Article