SAD-AN SA BALAOD

Pipila lang ka porsyento kon ikompara sa tibuok katilingban ang mga gukdunon ug ginukod sa balaod.


Matud pa sa usa ka homiliya sa usa ka Paring Katoliko, mas paboran sa Diyos ang mga kawatan nga kabus kaysa mga kawatan nga adunahan.


Daghang mga pobre ilabina kadtong usa ka kahig, usa ka tuka nga nalambigit o malambigit sa mga krimen sama sa pagpangawat, panghold-up ug uban pa aron anaay makaon ang ilang pamilya o kaugalingon.


Apan kadtong mga adunahan ng daan nga walay katagbawan sa ilang bahandi, maoy dili makasulod sa Gingharian sa Diyos.

Mao kana ang gisulti sa Ginoo sa Balaang Kasulatan pinaagi sa mga Propeta.


Kasagaran, ang mga dato nga mangawat, manglupig o manglimbong aron mas mo-dato pa, wala naghunahuna sa ilang dangatan kon sila mobiya na sa kalibutan.


Ug dinhi sa yuta, padayon silang magbuhat og dautan aron mahimong gamhanan sama sa usa ka hari ug aron tahuron. Kahadlukan.


Apan dili sa tanang panahon ingana ang kinabuhi sa tawo bisan ana-a ka sa taas.


Ang kahigayonan kamao mangita og hustisya ilabina kon grabe ang salaod nga nahimo.


Daghan ang mga sad-an o ginukod sa balaod nga hangtud karon nagtago-tago pa, ang uban nga wala nitago, padayong molimod ug mo-depensa sa ilang mga kalapasan. Sila ang alaot sa ulahi.

Articles You Might Like

Share This Article