Ako ug si Bonifacio

Matag Nobyembre 30, gihandum ang adlawng natawhan ni Andres Bonifacio, isip pagtahud sa usa sa mga nasudnong bayani. Lakip kini sa mga pista opisyal, adlaw nga way trabaho ug klase sa tibuok nasud aron pagyukbo ning maong bayani.

 

Apan nasayud kita kon unsay mahitabo sa mga paghandum sa atong panahon. Gawas niadtong obligado nga motambong sa mga programa nga giandam alang niini, layo kaayo sa hunahuna sa kadaghanan ang hinungdan sa kasaulogan.

 

Hinuon, di kini ikatingala. Bisan mismo ang mga kasaulogan sa simbahan sama sa semana santa ug Pasko halos wa nay kahulogan gawas sa pipila ka takna nga gitagana alang niini. Mas dakung oras tua sa lulinghayaw ug pahuway.

 

Ambut ug unsay atong nasayran sa kinabuhi ni Bonifacio gawas nga siya maoy nangulo sa pag-alsa batok sa mga Katsila. Ambut ug nisunop ba sa atong mga hunahuna ang pait niyang gidangatan di sa mga banyaga apan sa kamot sa iyang isig ka Pilipino.

 

Di na ko mangahas nga dapiton ang mobasa ning maong lindog nga tun-an pagbalik ang kinabuhi ni Bonifacio. Igo ra ko nga mangutana kon kinsa si Bonifacio sa atong kinabuhi. Kong wa siyay luna, di nako na problemahon. Apan tingali mahimo usab natong bisan hinuktokan sa makadiyot ang kahulogan sa iyang kinabuhi.

 

Kon wa nay pulos kanato ang kinabuhi sa usa sa labing dakung haligi sa pagkatawo sa atong nasud, unsa may mahinungdanon kanato? Kon mas mahinungdanon kanato ang mga artista ug mga idolo sa sports, unsa may buot ipasabut niana?

 

Nangita kita niadtong makahatag kanatong kalingawan, aron nga bisan sa makadiyot atong hikalimtan ang tinuod natong kahimtang. Tungod niini, maoy atong gisagop ang ilang mga mithi. Sila maoy nahimong mga bayani uban ang panghinaut nga bisan sa damgo – tungod kay layo man sa tinuod nga kinabuhi – masinati nato ang ilang kinabuhi.

 

Kini maoy rason nganong nagkuwang og mga bayani ang atong mga kabataan. Di lang sa atong nasud apan bisan pa sa ubang dapit sa kalibutan karon. Mao nay nahimong bayani ang mga idolo sa kalingawan, sa hudyaka ug sa paglulinghayaw.

Matag karon ug unya, makadungog kita nga duna na say naghikog. Kung mangutana og unsay rason, makapanglingo-lingo tungod sa kamabaw. Apan unsa may mapaabot nato sa henerasyon nga maoy gihimong bayani ang mga idolo sa kalingawan?

 

Ug akoy motubag sa akong pangutana, si Bonifacio usa ka sukdanan sa kalig-on sa baruganan nga buot nakong kab-oton. Di nako maabot ang iyang nakab-ot, apan nahibaw ko kon unsay akong gitinguha, asa ko paingon ug asa na ko dapita karon.

Articles You Might Like

Share This Article