BAKAK NGA MGA SAAD

Naghitak ang mga bakakong lider o mga politiko karon. Ug dinhi sa Bohol, daghan og mga bakakon.


Apan ang problema dinhi kay daghan sa atong mga kaigsoonan nga mura’g natog pa gihapon sa dayag nga kamatuoran.


Kamao unta kita maluoy sa kahimtang o sitwasyon sa uban natong kaigsoonan ilabina gayud kadtong naglisod ug nanginahanglan og igong pagtagad.


Ang mga Bol-anon ilado nga isog ug anaay lig-ong baruganan o prinsipyo. Pero hain na man karon ng uban?


Hangtud kanus-a kita magbaton og mantinel nga mga lider? Hangtud kanus-a kita makaamgo?


Gipanamastamasan og ayo ang Bohol ilabina sa dugay nga katuigan. Kon ikaw Bol-anon, angay kang magpakabana.


Isip mga Bol-anon, tinuod nga Bol-anon, tinuod nga kaliwat ni Dagohoy, atong responsibilidad nga panalipdan ang katawhang Bol-anon ug ang dungog sa atong probinsya.


Ang korapsyon karon atubang na kaayo. Apan daghan kanato walay pagpanginlabot o pagpakabana.


Isip mga Bol-anon, unta padayon kitang magmatngon aron tinud-anay nga mo-abante. Pagmata na! Ayaw na pailad pa sa mga saad nga gipalid ra sa hangin sa kapakyasan.


Atong ayuhon ang Bohol. Repormahon nato kini nga anaay panaghiusa ug panagtinabangay. Atong ibalik ang kalagsik ug katahum sa Bohol. Ug kana mahimo lamang sa mga Bol-anong lider nga may kasing-kasing. Ato silang suportahan.

Articles You Might Like

Share This Article