PAGLAUM SA PASKO

Disyembre na. Ug 24 na lang ka adlaw, Pasko na! — ang adlaw ni Hesukristo — ang Manluluwas sa katawhang Kristiyanos.


Ang Pasko maoy selebrasyon sa kinauyukan nga Gugma sa Ginoo diri kanato.


Ang pagkahimugso sa Anak sa Tawo naghatag og paglaum kanato nga maluwas gikan sa sala.


Gani, Siya nagpalansang sa Krus aron pamatud-an ang dili masukod Niyang gugma sa katawhan.


Sa kadaghang mga pagsulay nga nihapak kanato ilabina ang pandemya sa COVID-19, daghan kanato nga nakasinati og Pasko nga masulub-on.


Dinhi sa Bohol ilabina sa paghapak sa Bagyong Odette nga mag-1 na ka tuig karong  Disyembre 16, daghan pa gihapon ang wala nahatagi sa mga hinabang nga angayan nilang madawat.


Ani-a kita sa krisis. Ug nagsud-ong sa kalisod sa uban natong kaigsoonan. 


Kita nga makakaon pa katulo sa usa ka adlaw, angay magmapasalamaton sa mga grasyang nadawat luyo sa mga kasakit.


Ang matag usa kanato puwede mahimong “paglaum” ngadto sa uban ilabina sa mga kabus ug dinaug-daug.


Ipakita ang diwa sa Pasko ilabina ang gugma, pagtinabangay ug pagpakaubos sa kaugalingon.


Articles You Might Like

Share This Article